V edycja konkursu na prace naukowe

30-01-2017 12:27 przez Patrycji Hawryluk

 

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Zgłaszanie prac trwa do 31 marca 2017 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 217 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.pracanaukowa.zhp.pl

 

phm. Patrycja Hawryluk
sekretarz Komisji Konkursowej Wróć