Konkurs na pracę naukową

01-08-2015 21:01 przez Marceli Ratajczak

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Zgłaszanie prac trwa od 15 października 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego wyłoni finalistów konkursu.

Wyniki opublikowane zostaną 15 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie: pracanaukowa.zhp.pl

 

hm. Anna Kasprowicz
sekretarz Komisji Konkursowej 

 

Wróć