Rozstrzygnięcie konkursu

15-06-2016 23:03 przez Marek Jedynak

W środę 15 czerwca 2016 r. w Belwederze odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia Konkursu Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Uczestniczył w niej Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Wojciech Kolarski w imieniu Protektora Ruchu Harcerskiego w Polsce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w swoim wystąpieniu stwierdził, że dorobek harcerskich wychowawców, a także perspektywy rozwoju harcerstwa, w tym efekty pracy pedagogów, psychologów, specjalistów w wielu innych dziedzinach, są przebogatym źródłem badań i wnioskowania dla studentów i naukowców i znajdują swoje odzwierciedlenie w pracach naukowych.

Na koniec gratulując laureatom przekazał także życzenia wszystkim harcerzom, aby nigdy nie tracili poczucia odpowiedzialności za to, co dzieje się wokół oraz aby chętnie podejmowali nowe wyzwania i twórczo pracowali nad przyszłym kształtem swoich miast, regionów i całej Polski.

W 2016 r. w Konkursie ZHP im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej nagrody otrzymali:

W kategorii prac licencjackich:

  • nagrodę III stopnia Justyna Zdzieborska za pracę „Projekt starszoharcerski w środowisku lokalnym",
  • nagrodę III stopnia dla Gabriela Pawlak  za pracę „Mechanizm tworzenia leksyki środowiskowej w socjolekcie harcerskim",
  • nagrodę II stopnia  Joanna Fojt za pracę „Świadomość zdrowotna uczniów w młodszym wieku szkolnym i szkolnym (na przykładzie zuchów i harcerzy)",
  • nagrodę I stopnia  Monika Willich za pracę „Rola organizacji harcerskich Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w wychowaniu dzieci i młodzieży".
W kategorii prac magisterskich:

  • nagrodę II stopnia Kamila Pamuła za pracę „Motywy zaangażowania społecznego oraz korzyści wynikające z działania w harcerstwie na przykładzie Hufca ZHP Świdnica",
  • nagrodę I stopnia Michał Łesyk za pracę „Krakowska Chorągiew Harcerstwa (ZHP) w latach 1956-1975.
Komisja oceniająca prace przyznała ponadto dwa wyróżnienia w kategorii prac magisterskich. Otrzymali je:
  • Jadwiga Sułek-Biś za pracę „Sprawności zespołowe i interakcje w gromadzie zuchowej - opinie drużynowych i zuchów",
  • Wiktor Jasionowski za pracę „Związek Harcerstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej. Studium politologiczne.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Wróć