sekretarz Komisji Konkursowej: 

phm. Patrycja Hawryluk
biuro@zhp.pl, tel. 22 339 06 45


adres korespondencyjny: 
Główna Kwatera ZHP
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa